Skip to main content

Fikk vaksine onsdag, sendt med ambulanse lørdag

  • Anne Lise Johannessen

Anders (20) fra Sandefjord fikk fremskyndet andre dose med vaksine, som så mange andre. Han var usikker på om han skulle akseptere timen for tidspunktet passet litt dårlig, men like greit å få det overstått, tenkte han. Hadde han ant hvordan det skulle ende, hadde han kanskje tatt en annen vurdering.

TEKST/FOTO: Anne Lise Johannessen

Som de fleste andre fulgte Anders myndighetenes råd om «vaksinedugnad». Det han ikke visste var at han skulle få den sjeldne bivirkningen; hjertebetennelse.

Den første dosen, med Pfizer, fikk han i midten av juli, som andre i hans årsklasse. Han kjente ingen bivirkninger, ikke engang vond arm. Neste dose ble avtalt i oktober. Vaksineringen i Sandefjord har derimot gått raskere enn forventet. Sandefjord kommune har mottatt mange ekstra doser, spesielt av Moderna. Anders fikk derfor fremskyndet andre dose til onsdag i uke 35. Denne gangen sto det ikke hvilken vaksine han skulle få i tekstmeldingen. På nettsiden til Sandefjord kommune, var det opplyst at de hadde flest doser av Moderna. De hadde fått færre doser av Pfizer og disse var forbeholdt de under 20 år. Det er kjent at Moderna kan ha flere bivirkninger, og at ikke alle land (eks England, Tyskland og USA) godtar å mikse vaksiner, men siden han ikke har noen umiddelbare planer om å reise dit, parkerte han den tanken. Han hadde likevel et håp om at det var Pfizer han skulle få, som i første dose.

Anders var litt usikker på om han skulle ta den oppsatte timen, eller forskyve den. Han skulle jobbe natt til torsdag, og visste at det kunne bli flere bivirkninger ved dose to, uansett type vaksine. Resten av familien fikk satt Pfizer i begge stikkene, og hadde minimale bivirkninger. «Det går nok bra, greit å bli ferdig med det», rådet familien han til.

Onsdag klokka ni, møtte han opp til time, og fikk vite at han skulle få Moderna. Han fortalte om skepsisen sin til vaksinepersonalet, men de beroliget han med at det var trygt, og at Moderna ga bedre beskyttelse enn Pfizer. Dermed lot han dem sette dosen.

Utover ettermiddagen begynte han å få vondt både i armen og i hodet. Han var varm og kald om hverandre. Anders dro likevel på jobb klokka tre natt til torsdag. Da han kom hjem etter endt vakt klokka syv, kunne han melde at hodepinen hadde økt og at han hadde måttet ta Paracet mens han var på jobb. Han kjente at han hadde feber. Torsdag ble for det meste tilbragt på sofaen, ganske utslått av influensafølelse og paracetpakka i umiddelbar nærhet.


Ble bedre
Fredag ble en bedre dag. Han dro på jobb klokka ti og kom hjem, som han skulle, åtte timer senere. Han hadde hatt litt hodepine gjennom dagen, men var ellers i form. På kvelden følte han seg som før, ingen hodepine eller andre symptomer. Kvelden ble rolig med pizza og boblebad.


Våknet med press i brystet og pusteproblemer

Lørdag morgen våknet han med et tungt og rart press i brystet, og det var anstrengende å puste. Siden han har en aktivitetsklokke fra Apple med EKG-funksjon, tok han en test. Den viste intet unormalt, men da han også la inn symptomene han hadde, kom det opp at han skulle søke medisinsk hjelp øyeblikkelig. En telefon til legevakta bekreftet at det bare var å komme med EN GANG. Der kom han rett inn. På legevakta tok de nytt EKG. Det så normalt ut. CRP var litt forhøyet, og det samme var blodprøven som sier noe om hjertemarkørene. Legevakten mistenkte derfor at han kunne ha fått hjertebetennelse av vaksinen. Siden symptomene likner på hjerteinfarkt, ble det ambulanse med blålys og sirener til Tønsberg.

På sykehuset ble det tatt koronatest, som var negativ. Det ble tatt ultralyd av hjertet og røntgen av lungene. Begge deler så bra ut. Blodprøvene derimot viste at han hadde fått både Perikarditt (betennelse i hjerteposen) og Myokarditt (betennelse i hjertemuskulaturen). Anders ble derfor lagt inn på sykehusets hjerteavdeling, hvor han lå tre døgn med døgnmåling av EKG.

Tirsdag ettermiddag ble han skrevet ut. Da hadde blodprøvene på infeksjon gått nedover, men var fremdeles høyere enn normalt. Han hadde ikke lenger smerter, og hjerterytmen var stabil. Trening er forbudt de neste tre månedene. Han er sykemeldt i 6 uker, og får ikke lov å kjøre bil på 4 uker. Etter seks uker er det tilbake til sykehuset for ultralyd og blodprøve.


Vil ikke fraråde vaksine
Anders er etter hendelsen, i etterpåklokskapens lys, usikker på om han hadde tatt vaksinedose to om han hadde visst dette på forhånd. Dersom det kommer en dose tre, takker han nei. Siden bivirkningen er så sjelden, vil han likevel ikke fraråde andre å ta vaksinen - MEN:

Han ber alle være obs på symptomene, og oppsøke legevakt øyeblikkelig om man kjenner press i brystet eller blir tungpustet i etterkant av satt vaksinedose.


 
Hva mener ekspertene?

FHI
Jeg har tatt en prat med Sara Viksmoen Watle, overlege og spesialist i barnesykdommer fra Avd for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet. Hun sier følgende:

«Peri- og myokarditt forekommer som bivirkning etter vaksinasjon i sjeldne tilfeller.

Disse tilstandene er rapportert hyppigere blant yngre menn og ungdommer, og har i all hovedsak oppstått i løpet av den første uken etter vaksinasjon med andre dose. De aller fleste pasientene blir innlagt kortvarig til utredning og behandling. Det meldes om at tilfellene i all hovedsak raskt er i bedring, og at de fleste tilfriskner i løpet av en måned etter innsykning.

FHI har vært i kontakt med hjerteleger for å vurdere alvorlighetsgrad av myokarditt etter vaksine, sett opp mot risiko for alvorlig hjertepåvirkning i forbindelse med covid-19-sykdom. Hjertelegene har uttalt at bivirkningen etter vaksine ser ut til å være mindre alvorlig enn det som kan ses ved covid-19-infeksjon, og at denne bivirkningen ikke bør være til hinder for at norske ungdom får tilbud om vaksine.

Vi vurderer fortsatt at nytten ved vaksinens beskyttelse mot koronasykdom er større enn risikoen for å få disse sjeldne bivirkningene etter vaksinasjon.

Peri- og myokarditt er rapportert i sjeldne tilfeller etter vaksinasjon med begge mRNA-vaksinene. Det er ingen grunn til å tro at risikoen for disse bivirkningene skulle være annerledes ved kryssvaksinering (kombinasjon av de to ulike vaksinene som dose 1 og 2, for eksempel først vaksinene fra BioNTech/Pfizer og så Moderna) enn ved bruk av to doser Moderna-vaksine. Grunnen til at barn og ungdom ned til 12 år i første omgang anbefales vaksinasjon med vaksinen fra BioNTech/Pfizer er at det er mer erfaring med bruk av den vaksinen i yngre aldersgrupper.

I denne artikkelen finner du litt informasjon om symptomer ved peri- og myokarditt og råd rundt videre vaksinasjon av de som har fått diagnosen etter første vaksinedose https://www.fhi.no/nyheter/2021/oppdatert-vaksinasjonsanbefaling-for-vaksinerte-som-har-fatt-perikarditt-og/

Antall rapporterte tilfeller av peri- og myokarditt etter koronavaksinasjon finner du i den ukentlige oppdateringen fra Legemiddelverket, her

 

Statens legemiddelverk
Jeg har også kontaktet Statens legemiddelverk. Overlege Sigurd Hortemo, som sier følgende: 

«Vaksinene fra Pfizer og Moderna er svært like. Det er usikkert om det er noen forskjell av betydning når det gjelder risikoen for peri- og myokarditt.»

For de andre spørsmålene henviser han til denne linken:
https://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-betennelse-i-hjertet

Artikkelen han henviser til er oppdatert 27. august. Der kan vi lese at Statens legemiddelverk har sett flere tilfeller av perikarditt (betennelse i hjerteposen) og myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) hos de som er vaksinert med Comirnaty (BioNTech/Pfizer) eller Spikevax (Moderna).

De kan fortelle at Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) har konkludert med at begge typer betennelse kan ha en sammenheng med vaksinasjonen, og det er nå ført opp som en sjelden bivirkning. De fleste tilfellene oppstår etter andre dose av vaksinen, men noen tilfeller har oppstått etter første dose. Hos de fleste pasientene har tilstanden gått over i løpet av kort tid. I sjeldne tilfeller har det oppstått komplikasjoner. Personer i alle aldre har vært rammet, men det er flest tilfeller hos menn under 30 år.

De vanligste symptomene er brystsmerter, tungpustethet og hurtig eller uregelmessig puls.

FHI anbefaler å avstå fra dose to om man har fått disse symptomene etter første dose.

Pr. 31. august 2021 var det i Norge 3 091 471 personer som har fått dose nummer to. Det er meldt om 115 tilfeller av perikarditt og 44 tilfeller av myokarditt etter vaksinering med Pfizer eller Moderna. Begge tilstandene går, ifølge NHI som oftest over av seg selv, men den sistnevnte kan medføre nedsatt funksjon av hjertet.

Det anbefales likevel å ta vaksine
Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) og hjerteleger FHI har snakket med understreker at nytten av å ta vaksinene er større enn risikoen for å få disse hjertesykdommene. Nytte og risiko av vaksiner vurderes alltid opp mot faren for alvorlig sykdom og død.

Smittesituasjonen i dag
Sandefjord kommune kan pr 6. september melde at de nå har en flat smittesituasjon. De siste to ukene har det vært 42 positive prøver og flertallet er yngre mennesker.

Fakta om hjertebetennelse
Perikarditt er betennelse i hjerteposen. Vanligste årsak er virusinfeksjon. Det anslås at perikarditt er årsak til om lag 5 % av alle akutthenvisninger for brystsmerter. Perikarditt er vanligere hos menn enn hos kvinner. Perikarditt har vanligvis god prognose. Ved behov behandles perikarditt med smertestillende eller betennelsesdempende legemidler.

Myokarditt er betennelse i hjertemuskelen. Vanligste årsak er virusinfeksjon. De fleste tilfellene har et godartet forløp og krever ikke behandling utover smertestillende eller betennelsesdempende legemidler. Det anbefales gjerne å unngå hard fysisk aktivitet en tid etter et tilfelle med myokarditt. I sjeldne tilfeller kan myokarditt ha et alvorlig forløp med nedsatt hjertefunksjon og hjertesvikt.

Perikarditt og myokarditt har mange av de samme symptomene: Brystsmerter, tungpustethet og hurtig eller uregelmessig puls.

Kilde: Statens legemiddelverk

 

Oppdatert 08.09:

Media:

Sandefjords Blad har også tatt tak i saken, og skrev følgende artikkel: Anders (20) havnet på sykehus i tre døgn etter Moderna-vaksine: Jeg begynte å bli litt redd. Nedenfor er et lite utsnitt fra artikkelen som står i avisa.

 


Les det nyeste nummeret av Hverdagsnettmagasinet her: