Skip to main content

Må jeg betale skatt av feriepenger?

  • Anne Lise Johannessen

Når du har lønn fra en arbeidsgiver, så opparbeider du deg rett til å få utbetalt feriepenger. Men er ikke feriepengene skattefrie da?

Tekst: Anne Lise Johannessen

Når du har lønn fra en arbeidsgiver, så opparbeider du deg rett til å få utbetalt feriepenger. Jf. Lov om ferie (ferieloven).

Men er ikke feriepengene skattefrie da? Nei, det er de ikke. Selv om du får dem utbetalt trekkfritt, er de likevel med i det totale skattegrunnlaget ditt det året du får dem utbetalt.

Feriepenger er det man kaller trekkfrie. Trekkfritt er ikke det samme som skattefritt. Det betyr at når du får feriepengene dine utbetalt året etter at de er opparbeidet, betales de ut uten at det blir trukket skatt. Jf. Skatteetaten.

Beløpet tas likevel med i bruttoinntekten din slik at feriepengene inngår i totalinntekten din det aktuelle året, og er dermed inkludert i skattegrunnlaget ditt i skattemeldingen.

Skattesystemet i Norge er slik at skatten trekkes i 10,5 måned, derfor har du en trekkfri måned i ferien og halvt trekk i november eller desember. Jf. Skattebetalingsloven.

 

Dersom du slutter i en jobb

Hvis du av en eller annen grunn slutter i en jobb, har du rett til å få feriepengene utbetalt sammen med siste lønning - eller du kan be om å få dem i januar året etter. Det vanligste er likevel å vente til neste sommer.

Om du ber om å få feriepengene sammen med siste lønn, og det er i opptjeningsåret, skal det trekkes skatt tilsvarende det skattekortet du har hos arbeidsgiver.