Skip to main content

Hvor får dere hjelp?

  • Anne Lise Johannessen

Dersom dere oppdager at barnet har et rusproblem finnes det ulike typer instanser som kan hjelpe. Det kan være vanskelig å få oversikt over de ulike tilbudene.

Alle sosialarbeidere har lovpålagt taushetsplikt.

Her er noen steder som kan gi hjelp:

Sosialkontoret gir økonomisk bistand, råd og veiledning. De kan hjelpe med å søke behandlingsplass på institusjoner.

Barneverntjenesten gir råd, veiledning og setter i gang hjelpetiltak for de under 18 år

Man kan søke plass direkte hos institusjonen, men man bør gå veien via sosialkontor eller barnevernstjenesten.

- Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) - henvisning fra lege
- Psykiatrisk-psykologisk tjeneste (PPT) - ta kontakt med kontaktlærer
- Familevernkontor

Ta kontakt med kontaktlærer på skolen og be om at temaet tas opp på foreldremøte.

Noen steder finnes det tilbud til ungdom på helsestasjon

Politiet kjenner ungdomsmiljøene og jobber forebyggende.

 

Kilde: Uteseksjonen i Oslo