Skip to main content

Emiiiiil! Din fordrømmade unge....

  • Anne Lise Johannessen

Når du reiser til Katthult er det nesten som å komme inn i en scene fra filmen. Det var som om vi når som helst ville høre Anton Svensen brøle på Emil.

Her står huset som Emil og hans familie bodde i, flaggstanga som lille Ida ble heiset opp i, Snekkerboden hvor Emil flittig spikket sine trefigurer, drängstuen hvor Albert bodde og utedassen hvor Emil stengte sin far inne.

Utenfor gården finnes griser, høner og en hest - akkurat som da Emil slet sine sko her på begynnelsen av 70-tallet.

Hele gården er i privat eie, men besøkende kan vandre fritt langs stiene mellom kl 10 og 19. Voksne betaler kr 10 og for barn under 15 år er det gratis.

Filmene om Emil ble spilt inn under ulike årstider i årene 1970 og 1971. Denne gården ble valgt som innspilningsplass fordi den lignet veldig på Astrid Lindgrens fortellinger om gården Katthult.

Katthult finner du ca 2 mil utenfor Vimmerby (mot Jönköping svinger du av mot Rumskulla og følger deretter skilt til Katthult.