Skip to main content

Orienteringsleker

  • Anne Lise Johannessen

Hensikten med disse lekene er å stimulere til bruk av "orienteringssansene", trene rom-retningsevnen, observasjon og konsentrasjonsevnen.

I tillegg er de ofte med på å stimulere både motorisk og fysiologisk.

 

3 ganger rundt huset
Antall deltakere: Fra 3 personer og oppover.
Utstyr: 1 hus.

Denne leken går ut på å løpe tre ganger rundt huset. Alle, unntatt en, løper i samme retning rundt huset. A løper i motsatt retning. Når A møter noen av de andre, må disse stå helt stille. Hvis A ser noen røre på seg, må vedkommende person overta A`s rolle. Den som først klarer å komme seg rundt huset tre ganger uten å bli tatt, har vunnet.

 


 

Blindebukk på tua
Antall deltakere: Fra 5-6 personer og oppover.
Utstyr: Skjerf eller lignende.

Ett barn sitter med bind for øynene på en tue. De andre sprer seg rundt, og i god avstand fra den som sitter på tua. På signal begynner alle å snike seg innpå blindebukken, så stille som mulig. Når blindebukken hører lyd fra dem som sniker seg innpå, peker han/hun i lydretningen og sier ”Stopp!”. Vedkommende må stoppe opp. Alle prøver å snike seg så nært som mulig, uten å bli oppdaget. Den som først kommer inntil, og tar på blindebukken uten å bli oppdaget, blir blindebukk neste gang.


 

Boksen går
Antall deltakere: Fra 4-5 og oppover.
Utstyr: 1 boks.

Ett barn står ved boksen og teller høyt, mens de andre gjemmer seg. Når tellingen er slutt, skal den som står ved boksen, lete opp de som har gjemt seg. Dersom en av de som har gjemt seg har blitt oppdaget, løper den som har stått ved boksen til boksen, og sier for eksempel: ”Petter på boksen!” Da er Petter tatt og må stå ved boksen, og vente til noen befrir ham. Petter kan også løpe til boksen, idet han blir oppdaget. Når han frem til boksen, og fått sparket den bort, før den andre personen, er han fri. Personen på boksen må da telle på nytt. Blir Petter tatt, kan de andre barna befri ham, ved å løpe frem og sparke på boksen før den som har leken får sett og tatt dem. Når alle barna er tatt, er leken slutt.

 


 

Ekornleken
Antall deltakere: Fra 4 personer og oppover.
Utstyr: Samme antall trær som der er barn.

Alle har hvert sitt tre. På signal skal alle bytte tre med hverandre.

 


 

Ekornleken
Antall deltakere: Fra 4 personer og oppover.
Utstyr: Samme antall trær som der er barn.

Alle har hvert sitt tre. På signal skal alle bytte tre med hverandre.

 


 

Følg Jon / Hermeleken
Antall deltakere: Fra 2 deltakere og oppover.
Utstyr: Ingen.

Parvis eller i små grupper. En på gruppa leder, og de andre må følge etter. Den som leder kan for eksempel bevege seg på forskjellige måter.

 


 

Gjemsel
Antall deltakere: Fra 4-5 personer og oppover.
Utstyr: Uteområde med vegetasjon.

Ett eller flere barn får i oppgave å gjemme seg innenfor et avgrenset område i skogen. De andre barna teller, for eksempel til 50, før de begynner å lete. Når barna finner en av dem som har gjemt seg, gjemmer de seg på samme plass. Leken er slutt når alle barna har gjemt seg.

Alternativ: Denne gjemselleken er grei å organisere gruppevis. Gruppene merkes med fargebånd, og barna leter etter den som har samme fargebånd. Når hele gruppa er samlet, er leken slutt. Den kan gjentas, ved at noen andre på gruppa får gjemme seg først.

 


 

Gå etter lyden
Antall deltakere: Fra 5-6 personer og oppover.
Utstyr: Uteområde med gjemmemuligheter.

Noen av barna får gå og gjemme seg. Når de har gjemt seg, skal de gi lyd fra seg. De andre barna skal gå etter lyden, inntil de finner de som har gjemt seg.

Alternativ: Gå etter lyden med bind for øynene, på et avgrenset og relativt åpent område.

 


 

Hvem er borte?
Antall deltakere: Fra 8-10 personer og oppover.
Utstyr: Musikk og 1 teppe/laken.

Elevene er spredd rundt i rommet. I det samme musikken høres, skal de danse og hoppe omkring. Plutselig stopper musikken, og alle kaster seg ned på gulvet, og lukker igjen øynene. NB! Ikke lov å titte! Læreren legger ett teppe, laken eller lignende over en av elevene. Deretter er det om å gjøre å finne ut hvem som mangler!

 


 

Ilden er løs
Antall deltakere: Fra 8-10 personer og oppover.
Utstyr: Rokkeringer.

Alle, bortsett fra en person, står inne i en rokkering. Personen uten ring, plasseres på en matte midt i salen. Deltakerne bytter plass, når de har fått øyekontakt og avtaler med et blunk. Det er om å gjøre for midtmannen å erobre en plass i en av ringene. Dersom det er for lite aktivitet, roper læreren: ”Ilden er løs!” og ALLE må bytte plass.

 


 

Kart-tegn
Antall deltakere: Fra 4-5 personer og oppover.
Utstyr: Terreng, flere kart-tegn, og kontrollkort til hver deltaker.

Merk av en løype rundt i terrenget. På terrengdetaljer som ruin, stikryss, gjerde, bekk osv. henges det opp kart-tegn som poster. Barna får utdelt kontrollkort med kart-tegnene og klipper på riktig kart-tegn.

 


 

Kim`s lek
Antall deltakere: 4-5 personer.
Utstyr: En duk e.l. og ulike naturmaterialer.

Eleven deles i små grupper. På en duk eller i en tegnet firkant samler barna ting fra naturen. Barna sitter i ring rundt og lukker øynene, mens lederen (eller en av barna) fjerner en av tingene. Etterpå skal barna gjette hva som er fjernet.

 


 

Kongen befaler / Fargekongen
Antall deltakere: Fra 4 deltakere og oppover.
Utstyr: Ingen.

En er konge. Resten av barna stiller seg bak en strek. Før leken settes i gang, må deltakerne bli enige om hvilke dyreskritt og lengder de opererer med, og hvordan de utføres. Dyreskrittene kan være:

Museskritt = en fotlengde.
Elefantskritt = så langt som man kan strekke seg.
Harehopp = hoppe forover med begge bena osv.

Kongen står hele tiden med ryggen til de andre, mens de står på linje bak streken. Kongen sier for eksempel: ”Den som har noe rødt på seg går to museskritt frem.” Alle som har noe rødt på seg, går da to skritt frem. Slik fortsetter leken med alle farger og dyreskritt. Den som kommer først frem til kongen og tatt han på skulderen, får være konge neste gang.

 


 

Lede ringen
Antall deltakere: Fra 6 personer og oppover.
Utstyr: Ingen.

Alle elevene står i ring. En elev snur seg, mens de andre avtaler hvem som skal starte Maskineriet (bevegelsen). Alle skal gjøre de samme bevegelsene, men det er samme person som forandrer bevegelsene hele tiden. Den personen som måtte snu seg, skal forsøke å oppdage hvem som leder bevegelsene. Når lederen blir oppdaget, skal han i neste omgang bli observatør.

 


 

Levende kart-tegn
Antall deltakere: Grupper på 2-4 personer.
Utstyr: Ingenting

Gruppene former ulike kart-tegn med kroppene sine. De andre gjetter hvilke kart-tegn det er.

 


 

Lyder i skogen
Antall deltakere: Små grupper på 3-4 personer.
Utstyr: Skogsområde

Barna i smågruppene sitter stille, hører etter og registrerer lyder i skogen. Det kan for eksempel være fuglelåter (hvilke fugl er det, hvordan synger den, kan barna ape etter?), motordur (traktor eller bil?) og andre lyder. Gå etter lydene og se hva det er.

 


 

Morderen
Antall deltakere: Fra 6 personer og oppover.
Utstyr: Ingenting

Elevene skal løpe rundt på et bestemt område. En elev er morder. Han/hun forsøker å blunke til de andre, uten å bli oppdaget av andre enn dem han blunker til. De som blir blunket til, må legge seg på ryggen med en gang. Det er om å gjøre å avsløre morderen. Man rekker en hånd i været når man vet hvem dette er.

 

Alternativ: Leken kan gjennomføres samtidig som det sprettes ball.

 


 

Noas ark
Antall deltakere: Fra 10 personer og oppover (parttall).
Utstyr: Papirlapper

Lederen deler ut en papirlapp til hver av deltakerne (likt antall). På lappene er det tegnet eller skrevet et dyr. Hvert dyr forekommer to ganger. Når alle vet hvilket dyr de er, slukkes lyset. Det er nå om å gjøre å finne sin partner, som er det samme dyret. Man må da lage lyder som dyret, og samtidig høre etter ”sin” lyd.

Alternativ: Man lar lyset være på. Det er da enklere, fordi man får hjelp av bevegelsene.

 


 

Revejakt
Antall deltakere: Fra 7-8 personer og oppover.
Utstyr: Papirlapper og et skogsområde

Fire-seks barn er rever, de andre er hunder. Revene får tildelt små papirlapper. De løper inn i skogen i flere retninger, og legger etter seg papirlappene som spor. Etter siste lapp er lagt ut må de gjemme seg i nærheten. Hundene slippes løs en stund etter, de følger sporene og finner revene.

Alternativ: Leken kan organiseres gruppevis.

 


 

Rødt lys
Antall deltakere: Fra 5-6 personer og oppover.
Utstyr: Ingenting

En person står vendt mot veggen. Resten av elevene står et stykke bak, på en linje. Den som står ved veggen skal telle til ti, før han snur seg (eller bare snur seg plutselig). Mens telleren har ryggen til, kan deltakerne løpe fremover. Når telleren snur seg, må alle stå helt stille. Den som rører på seg, må gå helt tilbake til utgangspunktet. Målet er å komme seg helt over, og rope: ”Rødt lys!” uten å bli sett. Den som klarer dette, skal stå neste gang.

 


 

Skattejakt
Antall deltakere: Fra 3-4 personer og oppover.
Utstyr: Skogsområde, sporvisere, en skatt og evt. et skattekart

Det lages en sporløype med en skatt gjemt i enden av løypa.

Alternativ: Enda mer spennende blir der dersom vi lager et skattekart over området!

 


 

Sporjakt
Antall deltakere: Fra 3-4 personer og oppover.
Utstyr: Merkebånd, erteposer, ping-pongballer eller ulike naturting

Barna følger utlagte spor i skogen. Sporene kan for eksempel være merkebånd som er hengt i ulik høyde og avstand, slik at barna må være observante for å finne merkene, eller det kan være papirlapper, erteposer, ping-pongballer, o.l.. Man kan også bruke naturting som trepinner lagt i kors eller formet som piler, rognebær, kongler osv. Det kan lages en eller flere rundløyper med ulike spor.

 


 

Tampen brenner
Antall deltakere: Fra 2 deltakere og oppover (parttall).
Utstyr: En liten gjenstand å gjemme

To og to sammen. En gjemmer en gjenstand, som den andre skal finne igjen. For å hjelpe, kan den som har gjemt gjenstanden si ”tampen brenner” når han/hun nærmer seg. Man kan også hjelpe ved å bruke uttrykk som fisk, fugl eller menneske. Når gjenstanden er blitt funnet, bytte man roller.

 


 

Titten på hjørnet
Antall deltakere: Fra 5-6 personer og oppover.
Utstyr: En bygning med hjørner

En person teller, for eksempel til 50. Resten av deltakerne gjemmer seg på hvert sitt hjørne av et hus. Hjørnene er frisoner. Den som står, skal løpe fra hjørne til hjørne motsatt vei av det de andre barna løper. Når han/hun ser noen deltakere som ikke står på et hjørne, må navnet ropes opp på dem han ser. De som blir sett, går ut av leken.

 


 

Titt i buskene
Antall deltakere: Fra 3-4 personer og oppover.
Utstyr: Ulike ting som ikke hører hjemme i naturen og evt. hører hjemme

Ulike ting, som ikke hører hjemme i busken, plasseres i en busk. Barna skal registrere det som ikke hører hjemme i busken.

Alternativ: Det blir vanskeligere hvis bare naturting plasseres i busken.

 


 

Trafikklyset
Antall deltakere: Fra 4-5 personer og oppover.
Utstyr: Ingenting

Elevene står midt i gymsalen, på en lang rekke. Ansiktene er vendt mot læreren, som står rett overfor dem. Hvis læreren roper ”rødt”, springer elevene til veggen på venstre side og ved ”grønt” til høyre side. Roper læreren gult, tar elevene to spretthopp.

Alternativ: På litt eldre elever, kan for eksempel læreren rope rødt, og selv løpe til høyre og lignende. Dersom man gjør noe feil, kan straff som for eksempel 5 sit-ups eller armhevinger være er virkemiddel.

 


 

Værleken
Antall deltakere: Fra 8-10 personer og oppover.
Utstyr: En gymsal, med eventuelt ribbevegger

Barna løper enten rundt i salen, eller står på linje bak læreren. Læreren bestemmer at for eksempel ribbevegg betyr FLOM, gulv er JORDSKJELV, høyre vegg er SOL og venstre vegg er REGN. Barna løper rundt i salen, og når læreren roper FLOM, må barna skyndte seg opp i ribbeveggen. Sistemann er ute av leken. Slik fortsetter leken; når læreren roper et væruttrykk, og barna på huske hva væruttrykkene medfører.

 

Noen av lekene er laget av Ole André Lukkedal som et del av hans studie ved Høgskolen i Volda. Lekene er tenkt som en ressurs-side for kroppsøvingslærere. Trykket med tillatelse.