Skip to main content

Lær barna å gå på ski!

  • Anette Pettersen

Skilek er både spennende og det har mye glede i seg. Det er viktig at man skaper en varig skiglede hos barn, og da er det derfor viktig at man skal kunne legge til rette for at barn skal kose seg med ski på beina.

Ekte lek er læring. I skilek skjer læringen i spennende og utfordrende landskap, som ofte stimulerer til gjentatte ganger.

Gjentagelse bedrer balansegrunnlag og ferdigheter. Spenning er det som er viktig i barndommen, de gjør akkurat det de selv vil og de tøyer sine egne grenser. Med skilek er det gøy å stå på ski.

Skilek passer for alle aldre, like godt til voksne som for barn og uansett ferdighetsnivå. Barna kan leke alene eller sammen med andre barn. Vi ser ofte at de eldste barna er modeller for de yngste. Også som familieaktiviteter skilek kjempe fint, alle i familien kan ha like stor glede av dette uansett alder.

 

Skiaktiviteter sammen med barna

I bakke

Stjernevending: Snu rundt med skia på beina. Vi kan gjøre dette på to måter, ved å ta bakskia inn mot midten og ved å ta skituppene inn mot midten.

Lappekast: Dette er vending med ski på beina. Ta bakskia fram å sett de i bakken foran deg og vri ut og sett skia ned på bakken ved siden av deg, samtidig som du støtter deg på stavene, så løfter du den andre skia og har vendt deg 180 grader.

Hoppvending: Hold en stav foran og en stav bak, hopp rundt den veien hvor staven er bak.

Preparering av bakken: man tripp trapp tråkker oppover, når flere har godt etter hverandre har det blitt preparert, når man gjør dette kan det være artig å finne på et lite værs alle kan synge så går det mye lettere. Hvis man har god tid kan dette stå til dagen etter, da er det blitt hard og en kjempe fin bakke å stå i.

Plog: Det er lurt å lære barna å stå plog. Dette gjør man ved å holde skituppene mot hverandre og gli sakte ned bakken. Man bøyer godt i knærne, når man stopper kanter man skia mer mot hverandre.

"Tønsbergstoppen": Du står på ski ned en bakke og skal stoppe ved å falle. Fordel trykket over hele kroppen ved å flate ut og legge seg på ryggen. Før en skal reise seg opp igjen samler en skiene oppe i lufta og legger de ned på siden og reiser seg opp.

Valsetakt: Bøyde knær i plog og bøyde knær i parallelle ski annen hver gang ned bakken, her er det viktig å bruke knærne godt.

Blinklys: Du ploger ned bakken og svinger ved at du legger tyngden over på yttersiden. Man blinker ved å strekke ut armen til den siden en svinger.

God dag: Dette er plogsvinger hvor en holder strak arm mot det punktet en vil svinge til. Viktig å holde armen strak lenge nok, og ikke bytte arm før en er fremme ved pungtet. Tyngden vil automatisk falle på yttersiden når en strekker seg mot pungtet. Dette er en fin måte å lære seg sving teknikk på.

Slenger: Tre og tre kjører sammen ned bakken samtidig som de holder hverandre i hendene. De to som står ytterst starter med å dra den som står i midten og neste gang drar den som står i midten de to på sidene, dette blir gjort annenhver gang. Dette krever samarbeid og det går også an til å prøve med flere enn tre.

Hanekylling: Stå på et bein ned bakken, løfter det andre beinet. Dette er en god balansetrening.

Minstemann ned bakken: Minstemann står i midten med to voksne på siden. De voksne holder to staver på tvers og ploger på hver sin ytterside. Dette er en trygg og enkel måte å få småbarn ned en bratt bakke.

På flatmark

Sisten uten staver: Springer med skia på og prøver å få tak i en som kan ha sisten, dette er best å gjøre på et lite oppmerket sted, slik at det ikke blir for tungt å springe med skia på.

" Bløtekake": Alle aktivitetene her foregår uten staver. Man kan lage en bløtekake i snøen, lager sirkel som man deler opp i 8 biter. Hele tiden med ski på beina, går etter hverandre i rekke. Her er det veldig fint å leke sisten, hvor man bare har lov å gå på oppmerkingene som er lager i kaka.

Man kan også telle porter ved å gå / krype mellom beina på hverandre. To og to sammen der den ene står port med beina og den andre springer igjennom så mange den orker, etterpå byttes det og til slutt det paret som har flest porter vinner. Synge per sju spring og ta Telemark nedslag. Når bløtkaken er nesten ødelagt går det an til å leke hauken kommer, der en er hauk i midten og de andre er fugleslag i hvert sitt hjem. Hauken står i midten å roper ut fuglene, når fuglene er ute å flyr roper hauken: huken kommer, og fuglene blir etter hvert tatt.


Skilek som er moro for barn og voksne

Hopp bakker: Man lager mange små hopp etter hverandre.

Orgeltramp: Dette er to områder med kuler og staup lagt ved siden av hverandre slik at det ene feltet har kul hvor det andre feltet har staup.

Kuler og staup: Der er det en kul som går opp og så glir man ned i en dal som kalles staup, dette bør ikke lages i bratt bakke.

Bobbane: Her kreves det en bratt bakke og gode doseringer i svingene.

 

Tverrfaglig opplegg

Her er et opplegg vi lagde for barn der vi har med fysisk fostring og naturfag. Vi lagde en løype for barn med skileker og moro i snøen for barn. Dette var også noe barn kunne lære av. Vi hadde med ski aktiviteter og dyrespor.

Aktiviteter: Tripp trapp med regel sang til for å preparere bakken som gikk oppover i løypa. Når bakken er ferdig preparert kan barna lære seg å kjøre plog, plogstopp, plogsving, fiskebein, fall på rumpa og samle skiene for å komme opp, holde på skituppene og ha knærne på skia dette er for at det ikke skal gå så fort i nedover bakke for barna. Når barna har lært litt av dette kan de prøve seg å stå mellom porter som vi lager av ski stavene. Det er viktig at barna lærer seg dette, da kan de lettere klare seg selv på ski.

Når barna har lært dette kan de begynne å gå en løype, der det er først en oppover bakke, samtidig som barna går denne løypen kan de kikke etter dyrespor. Her kan man se på sporene og prøve å finne ut hvilke dyr som har vært her ( røyskatt, rev, hare, snømus) De kan følge etter sporene, se under trær og se på hva de har spist. Når barna har gått denne runden på ski kan de i den siste bakken som går litt slakt nedover prøve ut de forskjellige teknikkene som de lærte seg i den første bakken. Aktiviteter som de kan ha på flatmark kan være å lage engler, " bløtekake" med diverse aktiviteter . Ellers kan de leke fritt med ski eller akebrett.