Skip to main content

Energisparing for alle

  • Anne Lise Johannessen
Forfatter: Hans-Jacob Guldberg
Leseeksemplar fra forfatteren

Strømmen har de siste årene blitt dyr, men det finnes tiltak du kan gjøre for å redusere regninga. I denne boka får du både enkle tips, og forslag til større forbedringer.

Målet med boka er i følge forfatteren å gi oversikt over hvordan visse ting og naturlover virker, før man beslutter å evt. investere i forbedringer.

Du får informasjon om hva du kan gjøre, enten du leier bolig, eier bolig, ikke har råd til å investere i forbedringer, vil vite hva som finnes av utstyr på markedet eller bare vil vite mer om energisparing.

Dette er ikke en bok som du nødvendigvis leser fra perm til perm, men du kan få med deg noen hovedpunkter. Som forfatteren selv sier:

– Stoffet blir mer komplisert jo lenger ut i boka du kommer. Tiltakene blir også mer ambisiøse, og dyrere.

I boka blir du også gitt noen linker til kalkulatorer som du kan bruke for å beregne kostnaden på de ulike tipsene.

Jeg synes det er et fint format på boka, og den er oppdelt i oversiktlige avsnitt og kapitler, og illustrert med forklarende bilder.

Selvfølgelig er det noe tungt stoff, men forfatteren forklarer på en lettfattelig måte. Lenger ut i boka blir det tyngre, men fullt lesbart for de som er interessert i emnet.

Siden dette er en annerledes bok enn jeg vanligvis omtaler, gir jeg den ikke terningkast.

 

Info:

Forfatter: Hans-Jacob Guldberg
Forlag: Eget
Utgivelsesår i Norge: 2023
Antall sider: 185

 

Baksideteksten:

Denne boka er for alle, uansett bankkonto og fysikkunnskaper. Den starter med løsninger som er gratis og bare krever litt omlegging av daglige rutiner, og går gradvis over til ulike teknologier og måter de kan fungere sammen på. Her drøftes små og store inngrep. Her er noe for den sparsommelige, for den forfengelige og for den miljøbevisste, for den late og den iherdige, for den skolerte og den uskolerte.

Mot slutten analyseres nytte i forhold til kostnad for diverse tiltak. Og den som selv vil leke med tall, får analyse-regneark til nedlasting.

Vi kan alle gjøre noe, enten for vår egen økonomi eller for fellesskapet.
Vi bør også foreta oss noe, ut fra de forskjellige forutsetningene hver enkelt av oss har.


Om forfatteren:

Hans-Jacob Guldberg har arbeidet i mange tiår i ulike deler og nivåer av byggebransjen. Han har også vært energirådgiver i en årrekke og laget et par hundre planer for huseiere med hensikt å redusere varmetapet i boligen. I dette arbeidet har han fått et innblikk i hva folk lurer på og trenger å vite for å møte framtidas utfordringer.

 


 Om meg:

Denne bokanmeldelsen er basert på min personlige mening. Jeg tjener ikke penger på den, og er ikke knyttet til noen forlag. Jeg har heller ingen bokblogg. Hverdagsnett inkludert magasinet Hverdagsnettmagasinet er en nettside/nettmagasin. Jeg bruker derfor tittelen bokanmelder, nettstedeier eller redaktør.

Jeg er utdannet innenfor økonomi og revisjon, og jobbet i Skatteetaten i nesten 24 år. Jeg er også frilansjournalist, og har gått journalistskolen til Vivian Songe. I tillegg har jeg lang erfaring i å drive nettsted – Hverdagsnett har eksistert siden starten av 2000-tallet. (De første årene med navnet Barnemix). Jeg har ingen litteraturutdannelse, men har flere år med erfaring i å formidle bøker.


 

Noen bøker står merket som leseeksemplar/forhåndseksemplar. Hva betyr det?

Det er bøker som jeg får kostnadsfritt fra forlag eller forfatter – noen på forhånd før de er utgitt. Det er reglene i Markedsføringslover som bestemmer at dette SKAL opplyses om.  Uansett er ALLTID en bokanmeldelse MIN personlige mening, min tekst og mitt oppsett.

Selv om jeg har fått boka blir jeg IKKE påvirket på noen måte. Det gjelder det samme som for bøker fått i gave, lånt på bibliotek eller kjøpt. Jeg står jeg helt fritt i forhold til om jeg VIL lese den, NÅR jeg evt. vil lese den, om jeg VIL anmelde den og HVA jeg vil skrive. Jeg skriver alltid min ærlige mening om boka, selv om det å gi riktig terningkast noen ganger kan være en utfordring.

Jeg har absolutt INGEN bindinger til noen forlag. Alle leseeksemplarer blir stemplet – slik at de ikke har noen økonomisk verdi, og ikke kan videreselges. Arbeidet med å formidle bøker gjøres av idealistiske formål, fordi jeg ønsker å INSPIRERE til at gode bøker skal nå ut til flere lesere.

Dette er viktige punkter for meg for å kunne anbefale en bok.

 
NYHETSBREV FOR NETTSIDEN OG MAGASINET:
Meld deg på her. (Maks ett pr måned)

Egne forlag