Minneboka

  • Elin Johansen

Det å skrive minnebøker var en tradisjon som er utbredt i de fleste land i Europa og Amerika.

Minnebøkene har rota si i "Album Amicorum" som forekom mellom unge adelsmenn. Dessverre ser det ut til at minnebøkene ikke lenger er så populære.

Les mer: Minneboka

Barn og kommunikasjon

  • Geir Michelsen

Helt fra fødselen av har barn en fantastisk evne til å kommunisere.

Kroppsspråk, bruk av hender og føtter, mimikk, bevegelse. Det er viktig at vi oppfatter barns måte å kommunisere på og tilpasser oss deres nivå og forståelse.

Les mer: Barn og kommunikasjon

Hvordan barn forstår tiden

  • Christin Grilstad Prøis

Hvis dere sier dere skal på hytta om tre uker, kan en fireåring spørre hvor mange år det er til. Da skal dere helst ikke le, selv om det kan være fristende, ikke minst for å slippe unna det vanskelige svaret.

Les mer: Hvordan barn forstår tiden

Kopirett © 2020. Hverdagsnett. Alle rettigheter reservert.