Drømmesvart

  • Anne Lise Johannessen
: Boka er mottatt som leseeksemplar og må derfor merkes som reklame:

Kanskje det blir akkurat denne boka som nissen putter i mange av julestrømpene i år? Eller kanskje noen har vært så snille at de får den i adventskalenderen sin.

Drømmesvart er en mørk og nydelig bok som for første gang samler diktene Lise Myhre har illustrert i tegneserieform med karakteren Nemi.

Les mer: Drømmesvart

Det faller så lett

  • Anne Lise Johannessen
: Boka er mottatt som leseeksemplar og må derfor merkes som reklame:

Korte og oversiktlige dikt.

Uværsskyer over Bornholm, en brygge i disig morgenlys, skuringsstripene i et svaberg, et gammelt vasshjul i et elvestryk. Thor Sørheims dikt er gjerne forankret i slike konkrete natursansninger, formidlet av et søkende blikk for de vekslende omgivelsene vi mennesker har levd og lever vårt liv i.

Les mer: Det faller så lett

Ansiktet, håret, lyset i huden

  • Anne Lise Johannessen
: Boka er mottatt som leseeksemplar og må derfor merkes som reklame:

Det hviler en tankefull lydhørhet og undring over diktene til Halvard Foynes. Tid, tidsprosesser og opplevelsen av tidsspenn og epoker er et samlende aspekt ved tekstene. Her fins dikt om en mors død og en dunkel far som framtrer via minner og brev. Her fins dikt om musikk, filosofi, maleri og politikk forankret i tanker rundt de nære ting. 

Les mer: Ansiktet, håret, lyset i huden

Lenis plassar

  • Anne Lise Johannessen
: Boka er mottatt som leseeksemplar og må derfor merkes som reklame:

Leni har forsvunnet. I dette langdiktet følger vi mannen hennes gjennom et bylandskap på leting etter henne. Han oppsøker plassene han ser for seg hun kan være eller kan dukke opp: hoteller, shoppingsentre, kaianlegg, tunnelen som bygges i byen, en campingplass. Vi følger ham gjennom minner, drømmer, forestillinger.

I langdiktet brytes poetisk monolog mot korstemmer og dialoger, mens språk og dikterisk uttrykk tar mange veier. Drøm skifter med virkelighet, og tiden vi lever i, konfronteres med bilder og tenkning fra en fjern, mytisk fortid – og med glimt av en mulig framtid.

Les mer: Lenis plassar

Tanken på det pelagiske

  • Anne Lise Johannessen
: Boka er mottatt som leseeksemplar og må derfor merkes som reklame:

I Øivind Hånes’ andre diktsamling blir vi med på to parallelle reiser.

Med en uforlignelig kombinasjon av musikalitet og dikterisk forestillingsevne danner Øivind Hånes’ dikt poetiske rom der mennesker, kultur og natur sammenføres i språklige stevnemøter med innhold som forundrer, forbauser og forløser.

Les mer: Tanken på det pelagiske

Samlede dikt

  • Anne Lise Johannessen
: Boka er mottatt som leseeksemplar og må derfor merkes som reklame:

Bjørn Aamodt (1944-2006) er en av våre store lyrikere. Han begynte sin yrkeskarriere som sjømann i 1960-årene og var i en årrekke skiftarbeider ved Kværner i Lodalen. Aamodt debuterte i 1973 med samlingen Tilegnet, og utga i alt ni diktsamlinger.

Dette er tredje gang hans samlede dikt utgis, og denne gang også med hans to foredrag om poesi inkludert. Boka har et etterord ved Ingrid Nielsen.

Les mer: Samlede dikt

Ny sonetter fra innsjøen

  • Anne Lise Johannessen
: Boka er mottatt som leseeksemplar og må derfor merkes som reklame:

Nye sonetter fra innsjøen er Karin Hauganes tredje samling med dikt i sonetteform.

Den handler, som de to foregående, om livets store temaer, alt det som utspilles i spennet mellom barndommen og døden. Kjærligheten er også i denne samlingen det bærende elementet, omkranset av motiver fra blant annet reiser og fra opphold i hytta ved innsjøen.

Les mer: Ny sonetter fra innsjøen

Så faller jeg

  • Anne Lise Johannessen
: Boka er mottatt som leseeksemplar og må derfor merkes som reklame:

Drømmene mine slutter alltid på samme måte
du er det første som forsvinner
og siden blir alt annet også borte

Så faller jeg forteller om et menneske på vei inn i alderdommen, som venter på et barn som ikke kommer tilbake. Dikter-jeget leter etter barnet i minnene, og prøver samtidig å identifisere punktet hvor det gikk galt. Dermed blir hukommelsen tilfluktssted og sørgeplass, et sted for både konflikt og forsoning. For i sorgen finnes ingen enkle svar.

Les mer: Så faller jeg

Kopirett © 2017. Hverdagsnett. Alle rettigheter reservert.